طراحی وب ایران

بزرگترین مرکز طراحی سایت ایران

قیمت طراحی سایت

مرداد ماه 1401

پکیج

حرفه ای

پکیج

طلایی

پکیج فروشگاهی

پکیج اقتصادی

255,000,000 rial 115,000,000 rial 75,000,000 rial 45,000,000 rial
  • جزییات پکیج حرفه ای :

    هاست 20 گیگ

سرعت cpu سرور 1800

سرور داخلی ایران - بین الملل ارتباطات زیرساخت

پشتیبانی 24 ساعته

طراحی طی 15 روز

 

 
  • جزییات پکیج اقتصادی :

هاست 3 گیگ 

سرعت cpu سرور 1400

پشتیبانی روی پکیج نیست

طراحی طی 60 روز

 

  • جزییات پکیج فروشگاهی :

    هاست 5 گیگ

سرعت cpu سرور 1600

پشتیبانی ماهیانه

طراحی طی 45 روز

 
  • جزییات پکیج طلایی :

    هاست 10 گیگ

سرعت cpu سرور 1800

سرور داخلی ایران - بین الملل ارتباطات زیرساخت

پشتیبانی هفتگی

طراحی طی 30 روز