طراحی وب ایران

بزرگترین مرکز طراحی سایت ایران

طراحی اینستاگرام

هزینه انتشار به ریال

هزینه ساخت به ریال

تعداد تولید محتوای روزانه

4,500,000

4,500,000

1

8,000,000

8,000,000

2

11,000,000

11,000,000

3

20,000,000

20,000,000

5

 

  1. کلیه پست ها و استوری ها و ریلز های تولید شده طبق نقشه راهبردی پیج مورد بهره برداری قرار میگیرد .
  2. زمان و نحوه انتشار محتوای تولید شده صرفا با توجه به الگوریتم بروز اینستاگرام خواهد بود .
  3. وظیفه پاسخ به کامنت ها و دایرکت مسیج ها با کارفرماست .
  4. امنیت پیج اینستاگرام قراردادی جداگانه دارد و مربوط به تولید محتوا نیست